DT 600 U Supra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Vật liệu xây dựng, Bê tông, Bê tông cũ, có cốt thép, Gạch từ cát và vôi

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Vật liệu xây dựng
Bê tông
Bê tông cũ, có cốt thép
Gạch từ cát và vôi
Tính chất
Phân đoạn Răng ngắn
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Sử dụng phổ dụng - Công suất cắt cao - Tuổi thọ tốt nhờ sử dụng vật liệu thô chất lượng cao và kim cương - Cạnh cắt sạch
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
2,4
Chiều rộng đoạn
Khớp răng ngắn
Thiết kế mép
322630
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
2,4
Chiều rộng đoạn
Khớp răng ngắn
Thiết kế mép
322631
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
150
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
10.200
Tốc độ cho phép
2,4
Chiều rộng đoạn
Khớp răng ngắn
Thiết kế mép
322632
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
2,6
Chiều rộng đoạn
Khớp răng ngắn
Thiết kế mép
322633
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
2,6
Chiều rộng đoạn
Khớp răng ngắn
Thiết kế mép
322634
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
16
Mũi khoan
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
2,4
Chiều rộng đoạn
Khớp răng ngắn
Thiết kế mép
325025
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
140
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
11.000
Tốc độ cho phép
2,4
Chiều rộng đoạn
Khớp răng ngắn
Thiết kế mép
325046
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có