DT 602 B Supra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Bê tông cũ, Bê tông cũ, có cốt thép

Thích hợp cho sử dụng ướt và khô được hàn bằng laser
Tính chất
Class Supra
Phân đoạn rãnh răng rộng
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Bê tông cũ
Bê tông cũ, có cốt thép
Phạm vi áp dụng
Làm vườn và kiến tạo cảnh quan
Làm đường
Ưu thế: Đặc tính cắt tốt - Tốc độ cắt cao - Kim cương được phủ titan cho đặc tính mài hạng nhất - Đặc biệt phù hợp với bê tông được gia cố giữa - Có thể sử dụng trên máy cắt mộng điện