DT 612 A Supra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Nhựa đường, Sa thạch

Thích hợp cho sử dụng ướt và khô Kein undercutting Effekt Verbreitertes Schutzsegment Verbreitertes Schutzsegment Detailansicht được hàn bằng laser
Tính chất
Class Supra
Phân đoạn rãnh răng rộng
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Nhựa đường
Sa thạch
Phạm vi áp dụng
Công trình ngầm
Công trình đường ống
Công trường
Làm đường
Ưu thế: Tốc độ cắt cao với tuổi thọ tốt - Các đoạn bảo vệ để bảo vệ lõi - Được phát triển đặc biệt để dùng trên nhựa đường - Cũng có thể sử dụng trên máy cắt mộng điện
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
300
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
2,8
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
3,2
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
450
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.300
T.độ c.phép
3,7
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
500
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
3.900
T.độ c.phép
3,7
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
400
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
3,6
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép