DT 612 A Supra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Nhựa đường, Sa thạch

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Nhựa đường
Sa thạch
Tính chất
Phân đoạn rãnh răng rộng
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Tốc độ cắt cao với tuổi thọ tốt - Các đoạn bảo vệ để bảo vệ lõi - Được phát triển đặc biệt để dùng trên nhựa đường - Cũng có thể sử dụng trên máy cắt mộng điện
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng
300
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
2,8
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
330075
Số hiệu mặt hàng
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
3,2
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
330076
Số hiệu mặt hàng
450
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.300
T.độ c.phép
3,7
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
330078
Số hiệu mặt hàng
500
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
3.900
T.độ c.phép
3,7
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
330079
Số hiệu mặt hàng
400
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
3,6
Chiều rộng đoạn
10
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
349227
Số hiệu mặt hàng