DT 612 UT Supra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Vật liệu xây dựng, Bê tông, Bê tông cũ, có cốt thép, Gạch từ cát và vôi

Phân khúc tăng áp
Thích hợp cho sử dụng ướt và khô Phân khúc tăng áp 12 mm Chiều cao đoạn được hàn bằng laser
Tính chất
Class Supra
Phân đoạn Tuabin
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Vật liệu xây dựng
Bê tông
Bê tông cũ, có cốt thép
Gạch từ cát và vôi
Phạm vi áp dụng
Các thợ điện, Lắp đặt điện
Công trình xây dựng
Công trình xây khô
Công trường
Hệ thống sưởi, vệ sinh
Làm vườn và kiến tạo cảnh quan
Nhà thầu xây dựng
Ưu thế: Đoạn tuabin đặc biệt đảm bảo tốc độ cắt cực cao trên hầu hết các vật liệu cứng - Tuổi thọ tốt cả trên bê tông được gia cố
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép Nạp
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
2,4
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Tua bin tiêu chuẩn
Thiết kế mép
Nạp
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
2,4
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Tua bin tiêu chuẩn
Thiết kế mép
Nạp
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
2,6
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Tua bin tiêu chuẩn
Thiết kế mép
Nạp
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
T.độ c.phép
2,6
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Tua bin tiêu chuẩn
Thiết kế mép
Nạp
150
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
10.200
T.độ c.phép
2,4
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Tua bin tiêu chuẩn
Thiết kế mép
Nạp
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
2,2
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Tua bin tiêu chuẩn
Thiết kế mép
Ren M 14
Nạp
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
T.độ c.phép
2,4
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Tua bin tiêu chuẩn
Thiết kế mép
Ren M 14
Nạp