DT 612 UT Supra Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Bê tông, Bê tông cũ, có cốt thép, Vật liệu xây dựng

Thích hợp cho sử dụng ướt và khô 12 mm Chiều cao đoạn được hàn bằng laser
Tính chất
Class Supra
Phân đoạn Tuabin
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Bê tông
Bê tông cũ, có cốt thép
Vật liệu xây dựng
Phạm vi áp dụng
Các công ty lát đường
Công trình xây dựng
Công trường
Làm vườn và kiến tạo cảnh quan
Nhà thầu xây dựng
Ưu thế: Đoạn tuabin đặc biệt đảm bảo tốc độ cắt cực cao trên hầu hết các vật liệu cứng - Tuổi thọ tốt cả trên bê tông được gia cố