DT 650 UD Supra Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Vật liệu xây dựng, Bê tông cũ, có cốt thép, Bê tông, Gạch từ cát và vôi

Thích hợp cho sử dụng ướt và khô Giảm tiếng ồn được hàn bằng laser
Tính chất
Class Supra
Phân đoạn Tuabin
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Vật liệu xây dựng
Bê tông cũ, có cốt thép
Bê tông
Gạch từ cát và vôi
Đá cứng
Ưu thế: Tốc độ cắt cực cao nhờ đoạn tuabin đặc biệt - Lõi detenso ít rung để giảm tiếng ồn hiệu quả - Phù hợp để sử dụng trên hầu hết các vật liệu cứng