DT 900 B Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Bê tông cũ, có cốt thép, Bê tông

Bê tông, cốt thép
Thích hợp cho sử dụng ướt và khô 12 mm Chiều cao đoạn được hàn bằng laser
Tính chất
Class Special
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Bê tông cũ, có cốt thép
Bê tông
Gạch từ cát và vôi
Vật liệu xây dựng
Phạm vi áp dụng
Các xưởng đúc bê tông
Công trình xây dựng
Làm vườn và kiến tạo cảnh quan
Ưu thế: Kim cương được phủ titan cho đặc tính mài hạng nhất - Tốc độ cắt cao trên bê tông được gia cố - Tuổi thọ cao - Được thiết kế để gia công chuyên nghiệp trên bê tông
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
2,6
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
T.độ c.phép
2,6
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
2,4
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
2,4
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép