DT 900 B Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Bê tông cũ, có cốt thép, Bê tông

Beton armiert
Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông cũ, có cốt thép
Bê tông
Gạch từ cát và vôi
Vật liệu xây dựng
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Kim cương được phủ titan cho đặc tính mài hạng nhất - Tốc độ cắt cao trên bê tông được gia cố - Tuổi thọ cao - Được thiết kế để gia công chuyên nghiệp trên bê tông
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
2,6
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
T.độ c.phép
2,6
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
2,4
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
2,4
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép