DT 900 B Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Bê tông cũ, có cốt thép, Bê tông, Vật liệu xây dựng

phủ titan
Thích hợp cho sử dụng ướt và khô Phân khúc tăng áp 12 mm Chiều cao đoạn được hàn bằng laser
Tính chất
Class Special
Phân đoạn Tuabin
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Bê tông cũ, có cốt thép
Bê tông
Vật liệu xây dựng
Gạch từ cát và vôi
Phạm vi áp dụng
Công trình xây dựng
Làm vườn và kiến tạo cảnh quan
Ưu thế: Kim cương được phủ titan cho đặc tính mài hạng nhất - Tốc độ cắt cao trên bê tông được gia cố - Tuổi thọ cao - Được thiết kế để gia công chuyên nghiệp trên bê tông