DT 900 BX Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Bê tông cũ, có cốt thép, Bê tông, Vật liệu xây dựng, Gạch từ cát và vôi

Thích hợp cho sử dụng ướt và khô Kim cương được đặt 12 mm Chiều cao đoạn được hàn bằng laser
Tính chất
Class Special
Phân đoạn Tuabin
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Bê tông cũ, có cốt thép
Bê tông
Vật liệu xây dựng
Gạch từ cát và vôi
Phạm vi áp dụng
Công trình xây dựng
Làm vườn và kiến tạo cảnh quan
Ưu thế: Đĩa công suất cao với tốc độ cắt cao hơn nhờ các đoạn tuabin - Được phát triển đặc biệt để cắt nhẹ bê tông - Tuổi thọ cao nhờ kim cương được phủ titan
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
3
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
400
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
3,6
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép