DT 900 FL Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Gạch ốp tường, Gạch lát sàn, Sứ, Gốm, Cẩm thạch, Thành phấn gốm mỏng

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Gạch ốp tường
Gạch lát sàn
Sứ
Gốm
Cẩm thạch
Thành phấn gốm mỏng
Tính chất
Phân đoạn được đóng kín, với khe cắt bằng laser
Thiết kế được thiêu kết
Ưu thế: Dụng cụ chính xác dnafh cho gạch lát sàn và gạch lát tường cứng - Khe cắt bằng laser để có mức chạy tĩnh cao nhất và cạnh cắt hoàn hảo
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
180
Đường kính
30
Mũi khoan
100
Vtối đa
10.650
T.độ c.phép
1,6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín với khe cắt bằng laser
Thiết kế mép
200
Đường kính
30
Mũi khoan
100
Vtối đa
9.550
T.độ c.phép
1,6
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín với khe cắt bằng laser
Thiết kế mép
250
Đường kính
30
Mũi khoan
100
Vtối đa
7.600
T.độ c.phép
2
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín với khe cắt bằng laser
Thiết kế mép
230
Đường kính
30
Mũi khoan
100
Vtối đa
8.350
T.độ c.phép
1,8
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín với khe cắt bằng laser
Thiết kế mép
300
Đường kính
30
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
2,2
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín với khe cắt bằng laser
Thiết kế mép
350
Đường kính
30
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
2,2
Chiều rộng đoạn
7
Chiều cao đoạn
vành kín với khe cắt bằng laser
Thiết kế mép