DT 900 FL Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Gạch ốp tường, Gạch lát sàn, Sứ, Gốm, Cẩm thạch

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Gạch ốp tường
Gạch lát sàn
Sứ
Gốm
Cẩm thạch
Tính chất
Phân đoạn được đóng kín, với khe cắt bằng laser
Thiết kế được thiêu kết
Ưu thế: Dụng cụ chính xác dnafh cho gạch lát sàn và gạch lát tường cứng - Khe cắt bằng laser để có mức chạy tĩnh cao nhất và cạnh cắt hoàn hảo
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Mũi khoan /mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn /mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
1,8
Chiều rộng đoạn
vành kín với khe cắt bằng laser
Thiết kế mép
331041
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
1,4
Chiều rộng đoạn
vành kín với khe cắt bằng laser
Thiết kế mép
331042
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
1,4
Chiều rộng đoạn
vành kín với khe cắt bằng laser
Thiết kế mép
331043
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
1,6
Chiều rộng đoạn
vành kín với khe cắt bằng laser
Thiết kế mép
331044
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có