DT 900 FP Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Gạch lát sàn cứng, Sứ, Gạch ốp tường cứng, Thành phần gốm mỏng cứng, Gốm

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Gạch lát sàn cứng
Sứ
Gạch ốp tường cứng
Thành phần gốm mỏng cứng
Gốm
Tính chất
Phân đoạn được đóng kín, với hình học đặc biệt
Thiết kế được thiêu kết
Ưu thế: Đĩa cực mỏng dành cho gạch và sứ cứng - Hình dạng đặc biệt đảm bảo tốc độ cắt cao nhất và cạnh cắt hoàn hảo
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Mũi khoan /mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn /mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
1,4
Chiều rộng đoạn
vành cắt được định hình
Thiết kế mép
331039
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
1,4
Chiều rộng đoạn
vành cắt được định hình
Thiết kế mép
331040
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có