DT 900 FT Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Thành phấn gốm mỏng, Gạch lát, Gạch lát, tráng men, Đá granit

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Thành phấn gốm mỏng
Gạch lát
Gạch lát, tráng men
Đá granit
Tính chất
Phân đoạn Tuabin đóng kín
Thiết kế được thiêu kết
Ưu thế: Đĩa chuyên nghiệp mỏng 1.4 mm cho các ứng dụng yêu cầu cao - Kết quả làm việc tuyệt vời - Vành kín với khớp răng tua bin - Cạnh sạch và không vết khía
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
1,4
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
325392
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
1,4
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
325393
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
1,4
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
330627
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
2
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
330628
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
2
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
330629
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có