DT 900 K Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Gạch clinke, Sản phẩm bê tông

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Gạch clinke
Sản phẩm bê tông
Vật liệu xây dựng
Tính chất
Phân đoạn rãnh răng rộng/hẹp
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Công suất cắt cao - Tuổi thọ tuyệt vời - Khớp răng hẹp để cắt tĩnh và cạnh cắt sạch - Đặc biệt phù hợp với clinke ở mọi độ cứng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
300
Đường kính
30
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
Tốc độ cho phép
2,8
Chiều rộng đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
325050
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
300
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
Tốc độ cho phép
2,8
Chiều rộng đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
325051
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
300
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
Tốc độ cho phép
2,8
Chiều rộng đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
325065
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
350
Đường kính
30
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
Tốc độ cho phép
3
Chiều rộng đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
325082
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
Tốc độ cho phép
3
Chiều rộng đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
325083
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
350
Đường kính
30
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
Tốc độ cho phép
3
Chiều rộng đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
325097
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
Tốc độ cho phép
3
Chiều rộng đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
325098
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có