DT 900 K Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Gạch clinke

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Gạch clinke
Sản phẩm bê tông
Vật liệu xây dựng
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Công suất cắt cao - Tuổi thọ tuyệt vời - Đặc biệt phù hợp với clinke ở mọi độ cứng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
2,6
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325026
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
2,6
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325033
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
2,4
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325204
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
2,4
Chiều rộng đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325207
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có