DT 900 R Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Đất sét chịu lửa, Thành phấn gốm mỏng

Thích hợp cho việc sử dụng ướt được hàn bằng laser
Tính chất
Class Special
Phân đoạn rãnh răng rộng/hẹp
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Đất sét chịu lửa
Thành phấn gốm mỏng
Ưu thế: Đĩa công suất cao, được phát triển đặc biệt cho đất sét chịu lửa và gạch chịu lửa - Tốc độ cắt cực cao - Tuổi thọ tuyệt vời - Cắt sạch