DT 900 U Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Vật liệu xây dựng, Bê tông, Bê tông cũ, có cốt thép, Gạch từ cát và vôi, Đá granit

Thợ nhiều nghề
Thích hợp cho sử dụng ướt và khô được hàn bằng laser
Tính chất
Class Special
Phân đoạn rãnh răng rộng/hẹp
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Vật liệu xây dựng
Bê tông
Bê tông cũ, có cốt thép
Gạch từ cát và vôi
Đá granit
Phạm vi áp dụng
Các công ty lát đường
Các nhà máy đá tự nhiên
Làm vườn và kiến tạo cảnh quan
Nhà máy gạch/ nhà máy clanke
Ưu thế: Dụng cụ công suất cao có thể sử dụng phổ dụng - Tốc độ cắt cực cao - Liên kết đoạn đặc biệt đảm bảo tuổi thọ cao và cắt sạch - Kim cương được phủ titan cho đặc tính mài hạng nhất - Được phát triển đặc biệt cho ứng dụng chuyên nghiệp