DT 900 U Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Vật liệu xây dựng, Bê tông, Bê tông cũ, có cốt thép, Gạch từ cát và vôi

Turbosegment
Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Vật liệu xây dựng
Bê tông
Bê tông cũ, có cốt thép
Gạch từ cát và vôi
Đá cứng
Tính chất
Phân đoạn Tuabin
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Tốc độ cắt cực cao trên hầu hết các vật liệu cứng nhờ các đoạn tuabin đặc biệt - Tuổi thọ cao nhờ kim cương được phủ titan ngay cả trên bê tông được gia cố
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Mũi khoan /mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn /mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
2,6
Chiều rộng đoạn
Tua bin tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325028
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
2,6
Chiều rộng đoạn
Tua bin tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325045
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
2,4
Chiều rộng đoạn
Tua bin tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325206
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
2,4
Chiều rộng đoạn
Tua bin tiêu chuẩn
Thiết kế mép
325209
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có