DT 900 UT Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Bê tông, Vật liệu xây dựng, Ngói lợp

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông
Vật liệu xây dựng
Ngói lợp
Tính chất
Phân đoạn Tuabin đóng kín
Thiết kế được thiêu kết
Ưu thế: Thép lá dạng sóng - Sử dụng trên các vật liệu trên công trường - Các cạnh cắt sạch - Độ tác động cao
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Mũi khoan /mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn /mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
2,2
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
325364
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
2,2
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
325365
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
2,5
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
325366
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
230
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
6.600
Tốc độ cho phép
2,5
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
325367
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
2,2
Chiều rộng đoạn
vành tuabin kín
Thiết kế mép
330626
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có