DT 900 UT Special Đĩa cắt kim cương dành cho máy mài góc cho Bê tông, Vật liệu xây dựng, Ngói lợp

Thích hợp cho sử dụng ướt và khô Phân khúc tăng áp
Tính chất
Class Special
Phân đoạn Tuabin đóng kín
Thiết kế được thiêu kết
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Bê tông
Vật liệu xây dựng
Ngói lợp
Phạm vi áp dụng
Các thợ lợp mái
Công trình xây dựng
Nhà thầu xây dựng
Ưu thế: Thép lá dạng sóng - Sử dụng trên các vật liệu trên công trường - Các cạnh cắt sạch - Độ tác động cao