DT 900 UX Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Bê tông, Vật liệu xây dựng, Bê tông cũ, có cốt thép

Thích hợp cho sử dụng ướt và khô Kim cương được đặt được hàn bằng laser
Tính chất
Class Special
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Bê tông
Vật liệu xây dựng
Bê tông cũ, có cốt thép
Ưu thế: Kim cương được phủ titan cho đặc tính mài hạng nhất - Sự bố trí đặc biệt của kim cương đảm bảo tốc độ cắt rất cao và tuổi thọ lâu dài - Phù hợp lý tưởng cho hầu hết các vật liệu xây dựng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
300
Đường kính
20
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
2,8
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
350
Đường kính
20
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
3
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
400
Đường kính
20
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
3,6
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
300
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
2,8
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
3
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
400
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
3,6
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
450
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.300
T.độ c.phép
3,6
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép
500
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
3.900
T.độ c.phép
3,6
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Khớp răng tiêu chuẩn
Thiết kế mép