DT 902 A Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Nhựa đường, Sa thạch, Bê tông tươi, Lớp cán nền

Thích hợp cho sử dụng ướt và khô Không có hiệu ứng cắt xén Phân đoạn bảo vệ mở rộng Chế độ xem chi tiết phân đoạn bảo vệ mở rộng 12 mm Chiều cao đoạn được hàn bằng laser
Tính chất
Class Special
Phân đoạn rãnh răng rộng
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Nhựa đường
Sa thạch
Bê tông tươi
Lớp cán nền
Phạm vi áp dụng
Công trình ngầm
Làm đường
Ưu thế: Tốc độ cắt cực cao - đoạn cao 12 mm - Đoạn bảo vệ để bảo vệ lõi
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
300
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
2,8
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
3,2
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
450
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.300
T.độ c.phép
3,7
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
500
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
3.900
T.độ c.phép
3,7
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
400
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
3,6
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép