DT 902 A Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Nhựa đường, Sa thạch, Bê tông tươi, Lớp cán nền

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Nhựa đường
Sa thạch
Bê tông tươi
Lớp cán nền
Tính chất
Phân đoạn rãnh răng rộng
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Tốc độ cắt cực cao - đoạn cao 12 mm - Đoạn bảo vệ để bảo vệ lõi
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng
300
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
2,8
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
325062
Số hiệu mặt hàng
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
3,2
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
325094
Số hiệu mặt hàng
450
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.300
T.độ c.phép
3,7
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
325130
Số hiệu mặt hàng
500
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
3.900
T.độ c.phép
3,7
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
325173
Số hiệu mặt hàng
400
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
3,6
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng rộng
Thiết kế mép
349239
Số hiệu mặt hàng