DT 910 B Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Bê tông cũ, Bê tông cũ, có cốt thép

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông cũ
Bê tông cũ, có cốt thép
Tính chất
Phân đoạn rãnh răng hẹp
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Đặc tính cắt rất tốt - Tốc độ cắt cao - Tuổi thọ cực cao - Cũng phù hợp với bê tông được gia cố
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng
300
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
2,8
Chiều rộng đoạn
11
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
325073
Số hiệu mặt hàng
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
3,2
Chiều rộng đoạn
11
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
325106
Số hiệu mặt hàng
450
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.300
T.độ c.phép
3,7
Chiều rộng đoạn
11
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
325182
Số hiệu mặt hàng
500
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
3.900
T.độ c.phép
3,7
Chiều rộng đoạn
11
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
325193
Số hiệu mặt hàng
400
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
3,6
Chiều rộng đoạn
11
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
349230
Số hiệu mặt hàng