DT 910 B Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Bê tông cũ, Bê tông cũ, có cốt thép

Tính chất
Class Special
Phân đoạn rãnh răng hẹp
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Bê tông cũ
Bê tông cũ, có cốt thép
Phạm vi áp dụng
Làm đường
Ưu thế: Đặc tính cắt rất tốt - Tốc độ cắt cao - Tuổi thọ cực cao - Cũng phù hợp với bê tông được gia cố
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
3,2
Chiều rộng đoạn
11
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
450
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.300
T.độ c.phép
3,7
Chiều rộng đoạn
11
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
500
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
3.900
T.độ c.phép
3,7
Chiều rộng đoạn
11
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
400
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
3,6
Chiều rộng đoạn
11
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép