DT 910 B Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Bê tông cũ, Bê tông cũ, có cốt thép

Thích hợp cho sử dụng ướt và khô được hàn bằng laser
Tính chất
Class Special
Phân đoạn rãnh răng hẹp
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Bê tông cũ
Bê tông cũ, có cốt thép
Phạm vi áp dụng
Làm đường
Ưu thế: Đặc tính cắt rất tốt - Tốc độ cắt cao - Tuổi thọ cực cao - Cũng phù hợp với bê tông được gia cố