DT 910 BF Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Bê tông tươi

Class Special
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông tươi
Tính chất
Phân đoạn với các đoạn bảo vệ
Thiết kế được hàn bằng laser
Ưu thế: Đặc tính cắt dễ dàng và tốt - Đoạn lỗ 12 mm - Đoạn bảo vệ để bảo vệ lõi - Tuổi thọ cực tốt nhờ kim cương chất lượng cao ở nồng độ cao - Đặc biệt phù hợp với bê tông tươi
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng
300
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
2,8
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
330085
Số hiệu mặt hàng
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
3,2
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
330086
Số hiệu mặt hàng
450
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.300
T.độ c.phép
3,7
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
330088
Số hiệu mặt hàng
500
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
3.900
T.độ c.phép
3,7
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
330089
Số hiệu mặt hàng
400
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
3,6
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
349224
Số hiệu mặt hàng