DT 910 BF Special Đĩa cắt lớn dành cho kim cương cho Bê tông tươi

Tính chất
Class Special
Phân đoạn với các đoạn bảo vệ
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Bê tông tươi
Phạm vi áp dụng
Làm đường
Ưu thế: Đặc tính cắt dễ dàng và tốt - Đoạn lỗ 12 mm - Đoạn bảo vệ để bảo vệ lõi - Tuổi thọ cực tốt nhờ kim cương chất lượng cao ở nồng độ cao - Đặc biệt phù hợp với bê tông tươi
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
300
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
6.400
T.độ c.phép
2,8
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
350
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
5.500
T.độ c.phép
3,2
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
450
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.300
T.độ c.phép
3,7
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
500
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
3.900
T.độ c.phép
3,7
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép
400
Đường kính
25,4
Mũi khoan
100
Vtối đa
4.800
T.độ c.phép
3,6
Chiều rộng đoạn
12
Chiều cao đoạn
Rãnh răng hẹp
Thiết kế mép