Đĩa mài kim cương

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa mài kim cương
Đường kính theo mm
Mũi khoan theo mm
Nạp
Thiết kế mép
Sự định hình
Kiểu máy