Đĩa mài kim cương

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa mài kim cương
Đường kính /mm
Mũi khoan /mm
Chiều rộng đoạn /mm
Nạp
Thiết kế mép
Sự định hình
Kiểu máy