Đĩa mài kim cương

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Sản xuất
Đĩa mài kim cương
Đường kính theo mm
Mũi khoan theo mm
Nạp