DS 300 B Extra Đĩa mài kim cương dành cho máy mài góc cho Bê tông, Lớp cán nền, Vật liệu xây dựng

Thích hợp cho việc sử dụng khô
Tính chất
Class Extra
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn cứng
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Bê tông
Lớp cán nền
Vật liệu xây dựng
Phạm vi áp dụng
Các nhà máy đá tự nhiên
Các thợ lát gạch
Các xưởng đúc bê tông
Công trình xây dựng
Ưu thế: Đĩa mài hai hàng với công suất cất bỏ tuyệt vời - Độ tác động cao và ít tốn sức - Tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tuyệt vời - Có bộ thích nghi M14, xem DZ 114
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
8,2
Chiều rộng đoạn
5,5
Chiều cao đoạn
2 hàng
Thiết kế mép
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
7
Chiều rộng đoạn
5
Chiều cao đoạn
2 hàng
Thiết kế mép
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
8
Chiều rộng đoạn
5
Chiều cao đoạn
2 hàng
Thiết kế mép
100
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
7
Chiều rộng đoạn
5,5
Chiều cao đoạn
2 hàng
Thiết kế mép