DS 300 B Extra Đĩa mài kim cương dành cho máy mài góc cho Bê tông, Lớp cán nền, Vật liệu xây dựng

Class Extra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông
Lớp cán nền
Vật liệu xây dựng
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn cứng
Ưu thế: Đĩa mài hai hàng với công suất cất bỏ tuyệt vời - Độ tác động cao và ít tốn sức - Tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tuyệt vời - Có bộ thích nghi M14, xem DZ 114
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Mũi khoan /mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn /mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
8,2
Chiều rộng đoạn
2 hàng
Thiết kế mép
325361
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
7
Chiều rộng đoạn
2 hàng
Thiết kế mép
325362
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
8
Chiều rộng đoạn
2 hàng
Thiết kế mép
325363
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
7
Chiều rộng đoạn
2 hàng
Thiết kế mép
330622
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có