DS 600 B Supra Đĩa mài kim cương dành cho máy mài góc cho Bê tông, Lớp cán nền, Vật liệu xây dựng

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông
Lớp cán nền
Vật liệu xây dựng
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn cứng
Ưu thế: Đĩa mài hai hàng dùng để gia công bê tông và vật liệu mài mòn - Hút bụi tốt - Công suất mài mạnh - Tuổi thọ cao - Bộ thích nghi M14 khả dụng, xem DZ 114
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s T.độ c.phép Chiều rộng đoạn/mm Chiều cao đoạn/mm Thiết kế mép
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
T.độ c.phép
8,2
Chiều rộng đoạn
5,5
Chiều cao đoạn
2 hàng
Thiết kế mép
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
T.độ c.phép
7,2
Chiều rộng đoạn
5,5
Chiều cao đoạn
2 hàng
Thiết kế mép
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
T.độ c.phép
8
Chiều rộng đoạn
5,5
Chiều cao đoạn
2 hàng
Thiết kế mép
100
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
15.300
T.độ c.phép
8,5
Chiều rộng đoạn
5,5
Chiều cao đoạn
2 hàng
Thiết kế mép