DS 600 B Supra Đĩa mài kim cương dành cho máy mài góc cho Bê tông, Lớp cán nền, Vật liệu xây dựng

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Bê tông
Lớp cán nền
Vật liệu xây dựng
Tính chất
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn cứng
Ưu thế: Đĩa mài hai hàng dùng để gia công bê tông và vật liệu mài mòn - Hút bụi tốt - Công suất mài mạnh - Tuổi thọ cao - Bộ thích nghi M14 khả dụng, xem DZ 114
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Mũi khoan /mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn /mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
8,2
Chiều rộng đoạn
2 hàng
Thiết kế mép
325377
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
7,2
Chiều rộng đoạn
2 hàng
Thiết kế mép
325378
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
8
Chiều rộng đoạn
2 hàng
Thiết kế mép
325379
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
100
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
8,5
Chiều rộng đoạn
2 hàng
Thiết kế mép
330621
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có