DS 600 GM Supra Đĩa mài kim cương dành cho máy mài góc cho Đá granit, Đá cứng

Class Supra
Độ tác động
Tuổi thọ
Phạm vi ứng dụng
Đá granit
Đá cứng
Cẩm thạch
Tính chất
Phân đoạn Tuabin
Thiết kế được hàn cứng
Ưu thế: Đĩa mài kim cương răng tuabin dành cho đá granit - Chất lượng cao nhất để mài hoàn hảo đá granit cứng - Mài sạch ở các cạnh - Để mài vừa phải - Bộ thích nghi M14 khả dụng, xem DZ 114
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Chiều rộng đoạn/mm Thiết kế mép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
100
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
15.300
Tốc độ cho phép
20
Chiều rộng đoạn
Turbo / Medium
Thiết kế mép
331054
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
20
Chiều rộng đoạn
Turbo / Medium
Thiết kế mép
331055
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22,23
Mũi khoan
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
20
Chiều rộng đoạn
Turbo / Medium
Thiết kế mép
331056
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có