DZ 114 Bộ thích nghi M14

Ưu thế: Để chỉnh bị các đĩa mài với lỗ khoan Ø 22,23 mm trên M14 - Phù hợp với tất cả đĩa mài kim cương Klingspor
Thiết lập lại bộ lọc
Nạp
Ren M 14
Nạp