Đĩa thay nhanh

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa thay nhanh
Đường kính /mm
Chiều rộng /mm
Chiều dài /mm
Đường kính trục /mm
Nạp
Độ mịn
SaU Type
Màu-dạ nỉ