Đĩa thay nhanh

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa thay nhanh
Đường kính/mm
Chiều rộng/mm
Chiều dài/mm
Đường kính trục/mm
Nạp
Độ mịn
SaU Type
Màu-dạ nỉ