Đĩa thay nhanh

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa thay nhanh
Đường kính theo mm
Chiều rộng theo mm
Chiều dài theo mm
Đường kính trục theo mm
Nạp
Độ mịn
SaU Type
Màu-dạ nỉ