QCA 555 Bộ thích nghi cho đĩa đệm của đĩa nhám thay nhanh

Ưu thế: Bộ thích nghi Đĩa thay nhanh với ren M14 - Cho phép sử dụng đĩa thay nhanh trên tất cả máy mài góc thông dụng