QCA 555 Bộ thích nghi cho đĩa đệm của đĩa nhám thay nhanh

Ưu thế: Bộ thích nghi Đĩa thay nhanh với ren M14 - Cho phép sử dụng đĩa thay nhanh trên tất cả máy mài góc thông dụng
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng /mm Chiều dài /mm Nạp Vtối đa m/s Tốc độ cho phép Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
20
Chiều rộng
30
Chiều dài
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
75.400
Tốc độ cho phép
308693
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có