QCA 555 Bộ thích nghi cho đĩa đệm của đĩa nhám thay nhanh

Ưu thế: Bộ thích nghi Đĩa thay nhanh với ren M14 - Cho phép sử dụng đĩa thay nhanh trên tất cả máy mài góc thông dụng
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Chiều dài/mm Nạp Vtối đa m/s T.độ c.phép
20
Chiều rộng
30
Chiều dài
Ren M 14
Nạp
80
Vtối đa
75.400
T.độ c.phép