QMC 409 Đĩa thay nhanh cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Zirconium corundum
Loại phủ kín
Vật liệu
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Công suất cắt bỏ cao trên thép không gỉ - Mài mát khi gia công thép không gỉ nhờ đa liên kết - Mức tắc nghẽn ít trên nhôm

Sản phẩm thay thế