QMC 411 Đĩa thay nhanh cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Zirconium corundum
Loại phủ kín
Vật liệu
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Phạm vi áp dụng
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Ưu thế: Đặc tính mài mạnh nhờ Zirconia nhôm oxit tự mài sắc - công suất cắt bỏ cao trên thép và thép không gỉ

Sản phẩm thay thế