QMC 412 Đĩa thay nhanh cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Thợ nhiều nghề
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Phạm vi áp dụng
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Ưu thế: Có thể sử dụng phổ dụng để mài thô và mài bán thành phẩm

Sản phẩm thay thế