QMC 800 Đĩa thay nhanh cho Kim loại phổ biến, Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Thép không gỉ
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Dùng cho công việc mài nhãn - Loại bỏ gỉ và màu - Tuổi thọ dài nhờ chất lượng dạ nỉ cứng và ổn định
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính /mm Độ mịn Màu-dạ nỉ Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
76
Đường kính
Vừa
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
295417
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
Rất tinh
Độ mịn
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
295418
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
Thô
Độ mịn
nâu
Màu-dạ nỉ
295416
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
Vừa
Độ mịn
nâu đỏ
Màu-dạ nỉ
295411
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
Thô
Độ mịn
nâu
Màu-dạ nỉ
295410
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
Rất tinh
Độ mịn
xanh da trời
Màu-dạ nỉ
295412
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có