QMC 910 Đĩa thay nhanh cho Thép không gỉ, Thép hợp kim cao

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Corundum gốm
Loại phủ kín
Vật liệu
Thép không gỉ
Thép hợp kim cao
Ưu thế: Công suất cắt bỏ cực cao trên thép không gỉ nhờ hạt gốm vi tinh thể tự mài sắc - Đặc tính mài mạnh liên tục - Mài mát khi gia công thép không gỉ nhờ đa liên kết

Sản phẩm thay thế