QMC 910 Đĩa thay nhanh cho Thép không gỉ, Thép hợp kim cao

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Corundum gốm
Loại phủ kín
Vật liệu
Thép không gỉ
Thép hợp kim cao
Ưu thế: Công suất cắt bỏ cực cao trên thép không gỉ nhờ hạt gốm vi tinh thể tự mài sắc - Đặc tính mài mạnh liên tục - Mài mát khi gia công thép không gỉ nhờ đa liên kết
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Vật liệu mài Type Loại hạt
38
Đường kính
60
Hạt
59
Vtối đa
30.000
T.độ c.phép
CS 920 Y
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
38
Đường kính
80
Hạt
59
Vtối đa
30.000
T.độ c.phép
CS 920 Y
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
50
Đường kính
36
Hạt
78
Vtối đa
30.000
T.độ c.phép
CS 920 Y
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
50
Đường kính
40
Hạt
78
Vtối đa
30.000
T.độ c.phép
CS 920 Y
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
50
Đường kính
60
Hạt
78
Vtối đa
30.000
T.độ c.phép
CS 920 Y
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt
50
Đường kính
80
Hạt
78
Vtối đa
30.000
T.độ c.phép
CS 920 Y
Vật liệu mài Type
Gốm
Loại hạt

Sản phẩm thay thế