QMC 910 Đĩa thay nhanh cho Thép không gỉ, Thép hợp kim cao

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Thép hợp kim cao
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Corundum gốm
Loại phủ kín
Ưu thế: Công suất cắt bỏ cực cao trên thép không gỉ nhờ hạt gốm vi tinh thể tự mài sắc - Đặc tính mài mạnh liên tục - Mài mát khi gia công thép không gỉ nhờ đa liên kết
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
38
Đường kính
60
Hạt
CS 910 Y
SaU Type
295359
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
38
Đường kính
80
Hạt
CS 910 Y
SaU Type
295360
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
36
Hạt
CS 910 Y
SaU Type
295366
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
40
Hạt
CS 910 Y
SaU Type
295367
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
60
Hạt
CS 910 Y
SaU Type
295369
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
80
Hạt
CS 910 Y
SaU Type
295370
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có