QRC 409 Đĩa thay nhanh cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Zirconium corundum
Loại phủ kín
Ưu thế: Công suất cắt bỏ cao trên thép không gỉ - Mài mát khi gia công thép không gỉ nhờ đa liên kết - Mức tắc nghẽn ít trên nhôm
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
50
Đường kính
36
Hạt
CS 409 Y
SaU Type
295340
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
60
Hạt
CS 409 Y
SaU Type
295343
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
80
Hạt
CS 409 Y
SaU Type
295344
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có