QRC 411 Đĩa thay nhanh cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Zirconium corundum
Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Zirconium corundum
Loại phủ kín
Ưu thế: Đặc tính mài mạnh nhờ Zirconia nhôm oxit tự mài sắc - công suất cắt bỏ cao trên thép và thép không gỉ
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt SaU Type Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
36
Hạt
CS 411 Y
SaU Type
295306
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
40
Hạt
CS 411 Y
SaU Type
295307
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
60
Hạt
CS 411 Y
SaU Type
295309
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
80
Hạt
CS 411 Y
SaU Type
295310
Số hiệu mặt hàng
50
Đường kính
120
Hạt
CS 411 Y
SaU Type
295311
Số hiệu mặt hàng
76
Đường kính
36
Hạt
CS 411 Y
SaU Type
295318
Số hiệu mặt hàng
76
Đường kính
60
Hạt
CS 411 Y
SaU Type
295321
Số hiệu mặt hàng
76
Đường kính
80
Hạt
CS 411 Y
SaU Type
295322
Số hiệu mặt hàng