QRC 411 Đĩa thay nhanh cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

tuổi thọ lâu dài
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Zirconium corundum
Loại phủ kín
Vật liệu
Thép không gỉ
Kim loại phổ biến
Ưu thế: Đặc tính mài mạnh nhờ Zirconia nhôm oxit tự mài sắc - công suất cắt bỏ cao trên thép và thép không gỉ
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Vật liệu mài Type
50
Đường kính
36
Hạt
78
Vtối đa
30.000
T.độ c.phép
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
50
Đường kính
40
Hạt
78
Vtối đa
30.000
T.độ c.phép
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
50
Đường kính
60
Hạt
78
Vtối đa
30.000
T.độ c.phép
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
50
Đường kính
80
Hạt
78
Vtối đa
30.000
T.độ c.phép
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
50
Đường kính
120
Hạt
78
Vtối đa
30.000
T.độ c.phép
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
76
Đường kính
36
Hạt
79
Vtối đa
20.000
T.độ c.phép
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
76
Đường kính
60
Hạt
79
Vtối đa
20.000
T.độ c.phép
CS 411 Y
Vật liệu mài Type
76
Đường kính
80
Hạt
79
Vtối đa
20.000
T.độ c.phép
CS 411 Y
Vật liệu mài Type

Sản phẩm thay thế