QRC 412 Đĩa thay nhanh cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Loại phủ kín
Vật liệu
Kim loại phổ biến
Kim loại không chứa sắt
Ưu thế: Có thể sử dụng phổ dụng để mài thô và mài bán thành phẩm
Phạm vi hạt
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Hạt Vtối đa m/s T.độ c.phép Vật liệu mài Type
50
Đường kính
36
Hạt
78
Vtối đa
30.000
T.độ c.phép
CS 412 Y
Vật liệu mài Type
50
Đường kính
40
Hạt
78
Vtối đa
30.000
T.độ c.phép
CS 412 Y
Vật liệu mài Type
50
Đường kính
60
Hạt
78
Vtối đa
30.000
T.độ c.phép
CS 412 Y
Vật liệu mài Type
50
Đường kính
80
Hạt
78
Vtối đa
30.000
T.độ c.phép
CS 412 Y
Vật liệu mài Type
50
Đường kính
120
Hạt
78
Vtối đa
30.000
T.độ c.phép
CS 412 Y
Vật liệu mài Type
76
Đường kính
36
Hạt
79
Vtối đa
20.000
T.độ c.phép
CS 412 Y
Vật liệu mài Type
76
Đường kính
60
Hạt
79
Vtối đa
20.000
T.độ c.phép
CS 412 Y
Vật liệu mài Type
76
Đường kính
80
Hạt
79
Vtối đa
20.000
T.độ c.phép
CS 412 Y
Vật liệu mài Type
76
Đường kính
120
Hạt
79
Vtối đa
20.000
T.độ c.phép
CS 412 Y
Vật liệu mài Type

Sản phẩm thay thế

tuổi thọ lâu dài
QRC 411
Đĩa thay nhanh