QRC 555 Đĩa đệm

Ưu thế: Để lắp chắc các đĩa QRC - Đặc tính mài được tối ưu (độ tác động mạnh, chất lượng bề mặt) nhờ hai mức độ cứng
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Đường kính trục theo mm Độ cứng Tốc độ cho phép theo 1/min Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
76
Đường kính
6
Đường kính trục
firm
Độ cứng
20.000
Tốc độ cho phép
295433
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
38
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
295425
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
20.000
Tốc độ cho phép
295432
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
295428
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
25
Đường kính
6
Đường kính trục
medium
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
295423
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
6
Đường kính trục
firm
Độ cứng
30.000
Tốc độ cho phép
295429
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có