QRC 800 Đĩa thay nhanh cho Kim loại phổ biến

Phạm vi ứng dụng
Kim loại phổ biến
Vẹt ni
Sơn phủ
Ma-tít
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Nhôm oxit
Ưu thế: Dùng cho công việc mài nhãn - Loại bỏ gỉ và màu - Tuổi thọ dài nhờ chất lượng dạ nỉ cứng và ổn định
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính theo mm Độ mịn Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
76
Đường kính
Vừa
Độ mịn
295420
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
Rất tinh
Độ mịn
295415
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
Vừa
Độ mịn
295414
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
76
Đường kính
Thô
Độ mịn
295419
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
50
Đường kính
Thô
Độ mịn
295413
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có