ABH 80 Hỗ trợ khởi động khoan

Ưu thế: Thiết bị hỗ trợ khoan dành cho máy khoan khô kim cương chuyên nghiệp DB 600 F
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng/mm Phù hợp với
55
Chiều rộng
DB 600 F
Phù hợp với