DD 600 U Supra Dao khoét cho Tường, Vật liệu xây dựng, Gạch từ cát và vôi

Thích hợp cho việc sử dụng khô được hàn bằng laser
Tính chất
Class Supra
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Tường
Vật liệu xây dựng
Gạch từ cát và vôi
Phạm vi áp dụng
Các thợ điện, Lắp đặt điện
Ưu thế: Phù hợp để gia công vật liệu mềm đến cứng vừa như ngói, clinke và đất sét chịu lửa - Thiết bị lắp sáu cạnh với khoan định tâm có thể được giao riêng (xem ADS 200)