DE 600 B Supra Đoạn đơn cho Bê tông

Thích hợp cho việc sử dụng ướt
Tính chất
Class Supra
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Bê tông
Phạm vi áp dụng
Hệ thống sưởi, vệ sinh
Ưu thế: Đoạn đơn / đoạn hình mái để cắt nhanh - Đoạn thay thế dành cho các mũi khoan DK 612 B và DK 654B