Bộ DK 600 F Bộ mũi khoan lõi khô cho Thành phấn gốm mỏng, Gạch ốp, Gạch lát

Tính chất
Class Supra
Thiết kế hàn cứng bằng chân không
Vật liệu
Thành phấn gốm mỏng
Gạch ốp
Gạch lát
Tính chất: Bộ mũi khoan khô 6 chi tiết trong hộp Klingspor - Thành phần: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm(330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673); Ưu thế: Các mũi khoan khô trong hộp nhôm tiện dụng và bền chắc
Thiết lập lại bộ lọc
T.độ c.phép Cạnh Thiết kế mép
13.300
T.độ c.phép
kín
Cạnh
vành kín
Thiết kế mép