DK 612 B Supra Mũi khoan R ½“ BSP Male cho Bê tông

Thích hợp cho việc sử dụng ướt được hàn bằng laser
Tính chất
Class Supra
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Bê tông
Phạm vi áp dụng
Các xưởng đúc bê tông
Công trình xây dựng
Hệ thống sưởi, vệ sinh
Ưu thế: Các mũi khoan dành cho ứng dụng phổ dụng - tốc độ cắt và tuổi thọ cao - các đoạn hình mái để cắt nhanh - có thể được sử dụng trên các máy khoan điện - đoạn thay thế xem DE 600 B