DO 900 B Special Đoạn vòng tròn cho Bê tông

Thích hợp cho việc sử dụng ướt
Tính chất
Class Special
Phân đoạn tiêu chuẩn
Thiết kế được hàn bằng laser
Độ tác động
Tuổi thọ
Vật liệu
Bê tông
Phạm vi áp dụng
Hệ thống sưởi, vệ sinh
Ưu thế: Doạn vòng thay thế dành cho mũi khoan DR 912 B