Đĩa sợi ép

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa sợi ép
Đường kính /mm
Chiều rộng /mm
Chiều dài /mm
Mũi khoan /mm
Nạp
Độ mịn
SaU Type
Dạng lỗ khoan
Phù hợp với