Đĩa sợi ép

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Phạm vi áp dụng
Nhóm sản phẩm
Đĩa sợi ép
Khuôn sản xuất
Đường kính/mm
Chiều rộng/mm
Chiều dài/mm
Mũi khoan/mm
Nạp
Độ mịn
Loại hạt
Dạng lỗ khoan