Đĩa sợi ép

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa sợi ép
Đường kính/mm
Chiều rộng/mm
Chiều dài/mm
Mũi khoan/mm
Nạp
Độ mịn
Vật liệu mài Type
Dạng lỗ khoan
Phù hợp với