Đĩa sợi ép

Bước làm việc
Vật liệu
Máy
Nhóm sản phẩm
Đĩa sợi ép
Đường kính theo mm
Chiều rộng theo mm
Chiều dài theo mm
Mũi khoan theo mm
Nạp
Độ mịn
SaU Type
Dạng lỗ khoan
Phù hợp với