CS 565 Đĩa sợi ép cho Thép không gỉ, Thép, Kim loại phổ biến

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Zirconium corundum
Loại phủ kín
Vật liệu
Thép không gỉ
Thép
Kim loại phổ biến
Phạm vi áp dụng
Kết cấu kim loại
Ngành xử lý thép không gỉ
Xây dựng thép
Ưu thế: Tác dụng tự mài sắc - Mức tác động cao trên thép và thép không gỉ - Lý tưởng cho công việc mài thô - tỉ lệ giữa hiệu suất và giá rất tốt