FS 555 Thiết bị phân phối đĩa sợi

Ưu thế: Dễ dàng trữ kho và tháo dỡ tối đa 100 đĩa sợi ép với đường kính 115 tới 180 mm - Cất trữ gọn và dễ cầm tạo nơi làm việc - Không bao gồm đĩa sợi ép trong phạm vi giao hàng
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng theo mm Chiều dài theo mm Chiều cao theo mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
170
Chiều rộng
140
Chiều dài
196
Chiều cao
316463
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có