FS 555 Thiết bị phân phối đĩa sợi

Ưu thế: Dễ dàng trữ kho và tháo dỡ tối đa 100 đĩa sợi ép với đường kính 115 tới 180 mm - Cất trữ gọn và dễ cầm tạo nơi làm việc - Không bao gồm đĩa sợi ép trong phạm vi giao hàng
Thiết lập lại bộ lọc
Chiều rộng /mm Chiều dài /mm Chiều cao /mm Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
170
Chiều rộng
140
Chiều dài
196
Chiều cao
316463
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có