FS 964 ACT Đĩa sợi ép cho Thép, Thép không gỉ

Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Corundum gốm
Loại phủ kín
Vật liệu
Thép
Thép không gỉ
Phạm vi áp dụng
Sản xuất thùng chứa và thiết bị
Xây dựng thép
Xây dựng đường ống
Ưu thế: Đĩa cao cấp với công suất tuyệt vời trên thép - Độ tác động cao trên toàn bộ thời gian sử dụng nhờ hạt gốm có tác dụng tự mài sắc vi tinh thể - Công nghệ lớp phủ tiên tiến (ACT) đảm bảo độ bám hạt cao và tuổi thọ dài lâu