FS 966 ACT Đĩa sợi ép cho Thép không gỉ

Phạm vi ứng dụng
Thép không gỉ
Tính chất
Liên kết Nhựa tổng hợp
Loại hạt Corundum gốm
Loại phủ kín
Ưu thế: Hiệu quả tự mài sắc vi tinh thể - Độ tác động cao trên toàn bộ thời gian sử dụng - Độ bám hạt tuyệt vời - Tuổi thọ cao dành cho các ứng dụng nặng nhọc - Tăng công suất nhờ mài mát - Không màu ram nhờ đa liên kết
Thiết lập lại bộ lọc
Đường kính/mm Mũi khoan/mm Hạt Vtối đa m/s Tốc độ cho phép SaU Type Dạng lỗ khoan Số hiệu mặt hàng Tính sẵn có
115
Đường kính
22
Mũi khoan
36
Hạt
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
316490
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22
Mũi khoan
40
Hạt
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
316491
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22
Mũi khoan
60
Hạt
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
316492
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22
Mũi khoan
80
Hạt
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
316493
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22
Mũi khoan
36
Hạt
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
316494
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22
Mũi khoan
40
Hạt
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
316495
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22
Mũi khoan
60
Hạt
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
316496
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22
Mũi khoan
80
Hạt
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
316497
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22
Mũi khoan
36
Hạt
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
316498
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22
Mũi khoan
40
Hạt
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
316499
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22
Mũi khoan
60
Hạt
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
316501
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22
Mũi khoan
80
Hạt
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
316502
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22
Mũi khoan
24
Hạt
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
318305
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22
Mũi khoan
24
Hạt
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
318352
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22
Mũi khoan
50
Hạt
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
318504
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
115
Đường kính
22
Mũi khoan
120
Hạt
80
Vtối đa
13.300
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
324237
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
180
Đường kính
22
Mũi khoan
120
Hạt
80
Vtối đa
8.500
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
324238
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có
125
Đường kính
22
Mũi khoan
120
Hạt
80
Vtối đa
12.200
Tốc độ cho phép
FS 966
SaU Type
Lỗ hình sao
Dạng lỗ khoan
324239
Số hiệu mặt hàng
Tính sẵn có